Bodem

Terheijl kenmerkt zich door uitzonderlijke geologische kwaliteiten. Op weinig plekken in Nederland komen zoveel verschillende bodemsoorten zo dicht op elkaar voor: potkleischollen, dekzandwelvingen- en koppen, smeltwaterdalen en keileemruggen wisselen elkaar af. Bijzonder is vooral ook de aanwezigheid van pingo-ruïnes in het gebied, de nu nog duidelijk zichtbare sporen uit de ijstijd. Deze en andere ‘bodemschatten’ hebben door de eeuwen heen geleid tot een heel divers gebruik van de grond.

Op een aantal nauwkeurig bepaalde ijkpunten hebben de kunstenaars bodemmonsters genomen. Ieder monster is voorzien van een merkteken; de zogenaamde aT-nummering (aT = allemansgoed Terheijl). Op de kaart van deze website vindt u deze nummers terug; ze zijn aanklikbaar, u vindt dan per punt de gegevens over de daar aangetroffen grondsoort.

Later in het proces zullen bij overgangen van de bodem in het gebied zelf (bij de wandelpaden) veldpalen worden geplaatst.