Potklei-2

Potklei-2

Op 30-40 meter afstand van de boring Potklei-1 die als je omhoog keek nog onder de kroon van de laanbeplanting lag, net buiten het afgetrapte stuk waar kennelijk vaak vee staat, hebben we midden in het open veld opnieuw geboord. Dan zijn er toch ‘grote’ verschillen. Er zit nauwelijks humus in de bovenlaag en eigenlijk ook geen zand. Wat een mooie kleuren! Echt jammer dat de Edelman-grondboor de grond er niet uitsteekt, maar verdraait, dan zie je niet goed de fijne gelaagde opbouw van Potklei.

Tijdens een bezoek aan het Nederlands Geologisch museum laat de conservator een kaartje + foto van een boring zien die gemaakt is met een holle steekboor. Potklei zijn kleideeltjes die in de ijstijd (Saalien) door zomers smeltwater zijn afgezet op de bodem van een meer. Diktes van de laagjes zeggen iets over tijd, over temperatuur, de verkleuringen zeggen (experts:-) iets over klimaat over langere periodes.

(terug)

zie ook:


Potklei-1

Potklei-1 Met de bodemkaart in de hand, en altijd na toestemming van de grondeigenaar, hebben we boringen gezet met een gewone ‘Edelman’ grondboor. De ‘kamer’ van de boor is ongeveer 12 cm, en de boor is 120 cm lang. Je kunt er niet heel precies de fijne gelaagdheid van afzettingen mee zien omdat de boor […]

About the author: trumpetto