Potklei-1

Potklei-1

Met de bodemkaart in de hand, en altijd na toestemming van de grondeigenaar, hebben we boringen gezet met een gewone ‘Edelman’ grondboor. De ‘kamer’ van de boor is ongeveer 12 cm, en de boor is 120 cm lang. Je kunt er niet heel precies de fijne gelaagdheid van afzettingen mee zien omdat de boor die bij het draaien enigszins versmeert. Wel kun je bijvoorbeeld op alle boringen prachtig zien dat de toplaag donkerder is en dieper langzaam lichter wordt.  Dit is de invloed van de bouwvoor, de laag waarin de planten groeien Die toplaag is humusrijk, en verterende planten kleuren die laag bruinzwart.

Op onderstaande foto zien we van links naar rechts een handje klei dat van boven naar onder uit het boorgat komt. Spiegelbeeldig dus met de bovenste foto. De bovenste rij is gewoon zongedroogd, de onderste rij is gestookt op 1100 graden C.

Duidelijk zichtbaar is dat de humusrijke laag te weinig kleideeltjes bevat om tot steen te bakken. De bovenlaag lijkt ook wat zanderiger te zijn, op 50, 60 cm diepte wordt het echt klei. En op 1 meter diepte is het prachtige, plastische klei.

 

(terug)

zie ook:


Potklei-2

Potklei-2 Op 30-40 meter afstand van de boring Potklei-1 die als je omhoog keek nog onder de kroon van de laanbeplanting lag, net buiten het afgetrapte stuk waar kennelijk vaak vee staat, hebben we midden in het open veld opnieuw geboord. Dan zijn er toch ‘grote’ verschillen. Er zit nauwelijks humus in de bovenlaag en […]

About the author: trumpetto