Zand winnen

23/03/2018

Vandaag verrichten we grondboringen in dekzandkoppen (aT 69), dekzandwelvingen (aT 11, 68, 70, 71, 72) en smeltwaterdallen (aT 1,12, 73 en 74). Het is opvallend hoe verschillend van kleur de zandsoorten zijn. Alle monsters die we nemen worden in afzonderlijke emmers, voorzien van de aT-nummering, bewaard.

 

Later gebruiken we deze monsters om glasproeven mee te doen. Wanneer dit succesvol blijkt, kan het materiaal later worden ingezet voor het vervaardigen van de koppen van de veldpalen. Onderweg spreken we veel bewoners en gebruikers van het gebied. Onder hen is en hele precieze kennis van de bodem aanwezig, die ze graag met ons delen.

(terug)

About the author: Cathelijne Montens