allemansgoed Terheijl is een antwoord op de vraag: Van wie is het uitzicht?

Wat ons betreft, is Terheijl van ieder die er woont, werkt, op bezoek komt. Ieder met eigen kwaliteiten, rechten en verantwoordelijkheden, zo gevarieerd als het landschap. allemansgoed is een idee, of ideaal, dat in een brede samenwerking langzaam werkelijkheid lijkt te worden.

Terheijl was in de late middeleeuwen een uithof van het Klooster Aduard in Groningen, 20 km noordwaarts. Later werd het een buitenplaats en viel door de jaren heen uit elkaar. In de lokale herinnering bleef het weliswaar een landgoed, maar voor de argeloze bezoeker niet als zodanig onherkenbaar; geen poorten, geen hekken, slechts een enkele laan die nergens toe leidt…
Er wordt samen met verschillende partijen – provincie, gemeente, eigenaars, bewoners, gebruikers – gewerkt aan de omvorming naar een vrij toegankelijk landschap waarin verborgen historische en landschappelijke kwaliteiten beter leesbaar worden. Het gaat niet om de reconstructie van een historisch landgoed met bijbehorende ‘hiërarchie’, maar om een nieuwe vorm van eigenaarschap vanuit de hierboven gestelde vraag: ‘Van wie is het uitzicht?’
Oude verhalen zijn inspirerend, en het oudste verhaal over dit kleinschalige landschap is geologisch. Op weinig plekken in Nederland komen zoveel verschillende bodemsoorten zo dicht op elkaar voor, met de bijzondere potklei – een zeer compacte donkere, tot zwartbruine klei – als meest opvallend element.
De in de loop der eeuwen door de natuur én cultuur gevormde tamelijk unieke omstandigheden maken het zeker de moeite waard deze verder in kaart te brengen, te tonen, en mogelijk te ontwikkelen. De gemeenten Noordenveld en Leek, samen met de Provincie Drenthe, hebben ons, kunstenaars en ontwerpers, gevraagd om landgoed Terheijl beter zichtbaar en herkenbaar te maken, in overleg met inwoners en omwonenden.
Onderdeel van onze plannen daarvoor is deze website. Na een jaar inventariserende gesprekken en het opzetten van samenwerkingen is dat de aanzet tot een archief van ontdekkingen, ideeën en ook de nadrukkelijke uitnodiging om deel te nemen, mee te kijken, mee te denken, mee te werken.