Auto

Op een landgoed ben je in een andere wereld die los lijkt te staan van de hoofdstroom, even uit de waan van alledag. De ‘landheer’ weert doorgaand verkeer, overal zijn paden, maar de entrees zijn toegangspoorten die bezoekers eerder intimideren dan uitnodigen.

allemansgoed Terheijl heeft meer dan 200 eigenaren, de rust en toegankelijkheid kan op een andere manier worden gerealiseerd. De oostelijke helft dient als inspirerend voorbeeld. De niet voor gemotoriseerd verkeer toegankelijke Toutenburgsingel biedt fietsers en wandelaars de mogelijkheid om ongestoord te zwerven ten noorden en ten zuiden van de singel. Als punt aan de horizon lonkt dat alle toegangswegen doodlopend worden, uitgezonderd fietsers en voetgangers!

(terug)