Categorieën

BAGGELVELD – kwekerij

De Tweestijlige meidoorn van Terheijl

Meidoornstruiken aan de rand van de weide.

In Terheijl wordt zowel de Eenstijlige als de Tweestijlige meidoorn aangetroffen.

Op enkele plekken na is de soort zeldzaam in Nederland en de laatste decennia bovendien sterk achteruitgegaan. Mogelijk speelt de klimaatverandering een rol (terwijl de soort er al meer dan zesduizend jaar aanwezig is).

Tak met label, om de struik, als er geen meer blad aanzit, terug te kunnen vinden.

Een mooie groeiplaats vinden we op de potklei. De soort kenmerkt oude boskernen en oude bosplaatsen. En Terheijl biedt deze biotopen. 

De bloesem van de meidoorn is beeldschoon.

Het onderscheid tussen de Eenstijlige en Tweestijlige is een interessante botanische oefening. Bij de eerste is er, zoals de naam aangeeft, de aanwezigheid van één stijl (het deel van de stamper tussen vruchtbeginsel en stempel), bij de laatste twee stijlen. Met als logisch gevolg het ontwikkelen van één zaadkern of, bij de Tweestijlige, twee. 

De Tweestijlige schiet ongeveer twee weken voor de Eenstijlige in bloei.

Daarnaast zijn er nog verschillen in standplaats, grootte, bladvorm en de grootte van de stekels. De Tweestijlige verdraagt schaduw, geeft voorkeur aan rijke, vochtige klei- en leembodems en treffen we daarom aan in de Terheijlse bosranden en houtkanten. De geur, kleur en vorm van bloesem en bessen lijken bij de twee soorten identiek.

De bessen van de meidoorn.

De bessen vormen voor vogels als merels, lijsters, koperwieken, spreeuwen en kramsvogels een geliefd herfst- en wintermaal.

In de winter van 2017 werden er stekken gesneden.
Uitgezet in de kwekerij in voorjaar 2018.

Er ontwikkelen zich bloemknoppen. En even later telden we zowaar steeds twee stijlen.

Verpot.

Een deel van die stekken is inmiddels uitgelopen tot verplantbare struiken. Die exemplaren zullen op strategische plaatsen in Terheijl worden uitgeplant. 

Nieuwe stekken van het najaar 2019 zijn ingekuild.

Nieuwe stekken hebben we ingekuild op kwekerij De Baggelhof in Terheijl. Onder het toeziend oog van kweker Lubbert Dijk zullen daar de komende jaren Tweestijlige meidoorns opgroeien, die met een door de kunstenaars vervaardigd certificaat ter beschikking zullen komen aan een ieder die deze bijzondere soort in stand wil houden.