Entrees

In de loop van de komende anderhalf jaar zullen vier Entrees van het allemansgoed Terheijl worden gemarkeerd. De op deze kaart aangegeven locaties voor de Entrees zijn nog niet definitief, maar liggen voor de hand. Exacte plek en uitvoering wordt steeds in nader overleg verder uitgewerkt.

Iedere Entree bestaat in principe uit drie Entreepalen, waarvan twee staand en één liggend als een bank. De staande zuilen worden niet klassiek opgesteld aan weerszijde van de toegangsweg, maar iedere ingang is een T-kruising. De palen ‘bezetten’ zo’n kruising diagonaal. Iedere entree is als een ‘ontvangstkamer’ die ruimtelijk wordt gedefinieerd door de staande palen, de liggende paal (bank), een vitrine, en een legenda waarin ‘samples’ van het landschap permanent getoond worden. Deze legenda staat open voor vondsten van wandelaars. In zo’n opstelling is er geen sprake van een klassiek landgoed in privé-bezit, maar een alternatieve opstelling voor een allemansgoed.

De Entrees zijn niet alleen fysieke ingangen op het landschap, maar bieden ook toegang tot kennis. Antwoorden op vragen aan het gebied kunnen mogelijk gevonden worden in de vitrines bij de Entree’s. Bij West betreffende Mineralen, bij Oost de Flora, bij Noord ligt het accent op Kennis, en Zuid staat voor Gebruik. Of natuurlijk op de website, en later mogelijk in de te maken gebiedseigen veldgids.

(terug)