-  + 

Gebruik

De verbondenheid van de bewoners met het landschap, met wat de bodem te bieden heeft is sterk. De aanwezigheid van potklei en veen is van doorslaggevend belang geweest voor de monniken van het klooster Aduard om zich hier te vestigen met een voorhof.

meer …