leeswijzer

leeswijzer

Deze website geeft een inkijkje in het proces om van inhoudelijke ideeën uitvoerbare plannen te maken. De site maakt het productieproces inzichtelijk en uiteraard zijn de eindresultaten te zien. De website is echter niet alleen bedoeld als verslaglegging. De kunstenaars nodigen u uit het ‘allemansgoed Terheijl’ zelf, al wandelend of fietsend, te gaan ontdekken, en als je dan iets ziet dat de nieuwsgierigheid wekt kan het zijn dat de website u verder op weg kan helpen. Of andersom: U ‘bewandelt’ de kaart, klikt op de vierkantjes of rondjes en  leest over het landschap en de werken die wij er aan hebben toegevoegd.

Terheijl als landgoed van alleman kwam tot leven door de inzet van een groep kunstenaars. 

Speciaal voor deze gebiedsopgave werkten zij samen, ieder vanuit een eigen specialisatie en interesse, maar met een grote gemene deler: het ontwikkelen van locatiespecifiek werk waarin natuur en cultuur zich tot elkaar verhouden. Het bundelen van de expertises bleek een grote meerwaarde. Wat hen met name interesseerde is dat in de ontwikkeling van Terheijl zowel de bodemopbouw als de cultuurhistorische ontwikkeling bepalend zijn geweest voor het ontstaan van het kleinschalige landschap. Met het project ‘allemansgoed Terheijl’ maken zij de eeuwenlange wisselwerking tussen beide zichtbaar en geven zij een doorzicht naar een mogelijke toekomst.

Alle kunstenaars schreven mee aan de diverse posts voor deze website. In dit schrijven zijn de accentverschillen in werkwijze en filosofie van de kunstenaars te ontdekken. 

Volgens Jeroen van Westen is het landschap ‘leesbaar’ en vertelt het hoe cultuur en natuur zich tot elkaar verhouden. Voor Van Westen biedt kunst de ruimte om het landschap en de leefomgeving anders te verstaan en de wisselwerking tussen natuur en cultuur te herzien. Voor meer informatie: http://www.jeroenvanwesten.nl/

Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens bevragen binnen hun praktijk KCCM de manier waarop publieke ruimte en landschappen worden gemaakt, gebruikt, beleefd, gevormd en getransformeerd door mensen. De aandacht richt zich hierbij niet alleen op de fysieke verschijningsvorm van de omgeving, maar omvat ook de verhalen, mythes, gebruiken en handelingen die in de ruimte besloten liggen.  Voor meer informatie: http://kccm.nl/

Rudy Luijters en Onno Dirker (Atelier Veldwerk) koppelen een sterk cultuur-historische interesse aan een grondige kennis van flora, fauna en ecologie. Dit leidt steeds tot analyses, voorstellen of ontwerpen die sterk verbonden zijn met de lokale context en het landschap. De dialoog tussen omgeving en gebruiker speelt daarin een belangrijke rol. 

Voor meer informatie: http://www.atelierveldwerk.nl/