Veldpalen

Een landschap ‘lezen’ is niet eenvoudig. Zeker niet de verschillen in grondsoort, terwijl die wel bepalend zijn voor zowel de natuurlijke flora als de landbouwgewassen. Langs de voor fietsers en wandelaars begaanbare wegen en paden zijn ‘leestekens’ bedacht: kleine veldpalen. Het materiaal van de koppen van deze palen drukken uit welke grondsoort eronder ligt: keramiek voor potklei, glas voor de fijnere dekzanden en beton voor de grovere dekzanden. De hoogte van de koppen toont op schaal hoe dik de onderliggende grondlaag is. Alle palen zijn genummerd en vormen zo samen een geologisch raster dat de grondsoort aanduidt.