Veldpalen

Een landschap ‘lezen’ is niet zo makkelijk, zeker niet de verschillen in grondsoort, terwijl die wel bepalend is voor zowel de natuurlijke flora als de landbouwgewassen. Langs de voor fietsers en wandelaars begaanbare wegen en paden zijn leestekens gedacht: kleine veldpalen. De palen drukken niet alleen in culturele vorm uit welke bodemsoort daar ligt (keramische kop verwijst naar klei, glazen kop naar de fijnere dekzanden, beton naar het grovere smeltwaterzand), maar tonen op schaal ook de dikte van de grondsoort op die plek.

Alle palen zijn genummerd en vormen zo samen een geologisch grid waarmee je je in het gebied kunt oriënteren.

(terug)